ความเลอเลิศแห่งถนนอะเวนิว จากปารีสสู่เกาะภูเก็ต
10 543,