ความเลอเลิศแห่งถนนอะเวนิว จากปารีสสู่เกาะภูเก็ต
22 ธันวาคม 2561, 10:00