ร่วมงานกับ ข่าวภูเก็ต

1. Thai Reporter

2. Sales Representative

3. Sales Support

4. PR & Marketing Manager

5. Sales Manager

6. TV Production Assistant

ส่งใบสมัครได้ที่ หางาน ภูเก็ต