ภูเก็ตจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี
9 543,
ภูเก็ตเปิดกิจกรรม Street of Art @ Phuket โชว์งานศิลปะหลากหลายแขนง
14 543,