ซอยด๊อกแจกจ่ายอาหารแก่สุนัขและแมวจรจัดรอบภูเก็ตก่อนปิดพื้นที่

ภูเก็ต - วานนี้ (9 เม.ย.) มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ลงพื้นที่ทั่วเกาะภูเก็ตเพื่อกระจายอาหารสำหรับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ แก่ผู้ดูแลสัตว์ก่อนที่จะมีการปิดรอยต่อทุกเขตตำบลในจังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่ 13 เมษายนนี้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563, เวลา 16:26 น.

ภาพ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

ภาพ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

จากประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องงดเว้นการออกนอกพื้นที่ชั่วคราว มีผลบังคับใช้ระหว่าง 13 – 26 เมษายน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจะไม่สามารถนำรถอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุนัขและแมวในพื้นที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งอาจหิวโซจนเกิดพฤติกรรมแย่งชิงอาหารกันในฝูงรวมถึงออกคุ้ยหาเศษอาหารกินตามบ้านเรือนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนตามมาได้ 

โดยอาหารสัตว์ที่นำส่งในครั้งนี้แบ่งเป็นอาหารเม็ดสำหรับสุนัข 470 กระสอบ และอาหารเม็ดสำหรับแมว 140 กระสอบ คาดว่าจะสามารถให้สุนัขและแมวในชุมชนดำรงชีพอยู่ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง

ซึ่งมูลนิธิฯ จะตรวจสอบกับผู้ดูแลในแต่ละพื้นที่ถึงจำนวนสุนัขและแมว ว่าเป็นสัตว์จรจัดไร้เจ้าของจริง และมีความจำเป็นต้องมีอาสาเพื่อให้น้ำและอาหาร  ซึ่งก่อนหน้านี้ หน่วยเข้าถึงชุมชนของมูลนิธิฯและทีมสัตวแพทย์ จะลงพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการน้ำและอาหารของสัตว์จรจัด รวมถึงตรวจดูสุขภาพและให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวอยู่เป็นประจำ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่