จุฑารัตน์ เปลรินทร์
จุฑารัตน์ (อุ้ม) เปลรินทร์
บรรณาธิการไทย
088 766 1615
thai@classactmedia.co.th