เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เยี่ยมภูเก็ต สานสัมพันธ์ สวีเดน-ภูเก็ต
8 543,
นักศึกษาคิดสั้นโดดสะพานสารสิน นรภ.ทร.ภูเก็ต และ ศรชล.ภาค 3 ค้นหาช่วยเหลือ
16 543,
กรรมการสิทธิมนุษย์ชนติดตามการร้องเรียนภาคเอกชนสร้างโรงแรมกระทบวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
12 543,