เด้งแล้ว! 5 เสือโรงพักป่าตอง เซ่นล่อซื้อการขายบริการทางเพศอายุต่ำสุด 15 ปี บางลา

ภูเก็ต – ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งเด้ง 5 เสือโรงพักป่าตอง ไม่รอดผู้กำกับการถึงสารวัตร สั่งรองผู้การภูเก็ตรักษาการแทน ผกก. เซ่นกรมการปกครองเข้าล่อซื้อการขายบริการทางเพศอายุต่ำสุด 15 ปี ภายในสถานบริการบริเวณถนนบางลา

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566, เวลา 07:53 น.

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งเด้ง 5 เสือโรงพักป่าตอง ภาพ เอกภพ ทองทับ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งเด้ง 5 เสือโรงพักป่าตอง ภาพ เอกภพ ทองทับ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 ที่ ภ.จว.ภูเก็ต พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2566 คำสั่งที่ 110/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งตามปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าดำเนินการตรวจสอบ สถานบริการแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดินบางลา หาดป่าตอง พบว่ามีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่ได้แยกปฏิบัติการตรวจสอบออกเป็น 2 จุด ชุดแรกเข้าดำเนินการตรวจสอบร้านในซอยซีดราก้อน ถนนบางลา พบนางสาวทักษกร (ขอสงวนนามสกุล) หรือ น้ำ แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน และพบนางสาววัชราภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) หรือ ยูกิ เป็นนายหน้าจัดหาเด็กมาขายบริการทางเพศ จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศเด็กแล้ว ทางร้านยังเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย จึงได้ทำการจับกุมตัวในความผิดฐานค้ามนุษย์ และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ภายในโรงแรมบริเวณใกล้เคียง สามารถช่วยเหลือเหยื่อได้จำนวนทั้งสิ้น 6 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้พาตัวไปเข้าสู่กระบวนการ คัดกรอง และคัดแยกโดยสหวิชาชีพ และเตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อพื้นฟูสภาพจิตใจ

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 68,205 (4) และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ชำาราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้
1. พันตำรวจเอก สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการ สภ.ป่าตอง
2. พันตำรวจโท สมพร สุรินทร์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ป่าตอง
3. พันตำรวจโท นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ป่าตอง
4.พันตำรวจโท วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ป่าตอง
5. พันตำรวจโท สุชาติ ชุมภูแสง สารวัตรสืบสวน สภ.ป่าตอง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 68,105 (4) และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจ แห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจตามคำสั่งที่ 111/2566 ให้ข้าราชการตำรวจดังชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติราชการแทน

1. พันตำรวจเอก พีระพงษ์ ฉายอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
2. พันตำรวจโท พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.กมลา รักษาราชการเทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ป่าตอง อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
3. พันตำรวจโท สาธิต หนูฤทธิ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.เชิงทะเล รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ป่าตอง อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากบังคับบัญชา ทางตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งตามปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่