ธัญลักษณ์ สากูต
ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต
นักข่าว
091 165 0260
reporter2@classactmedia.co.th


วิกฤติน้ำภูเก็ตแล้งต่อเนื่อง เดือดร้อนอย่างน้อย 7 หมื่นครอบครัว
29 กุมภาพันธ์ 2563, 09:00