แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560, เวลา 17:00 น.

นายอนุชิต อ้อมทองหลาง ตำแหน่ง Customer Service Representative ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ Go Vacation Thailand (บริษัท เดอร์ เอเชีย ทัวร์ จำกัด) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 หากบุคคลนี้ได้มีการกระทำใดๆที่แอบอ้างชื่อของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการกระทำนั้นๆทั้งสิ้น

ชื่อบุคคล: สโรชิณี อุราชื่น
ที่อยู่: 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 022671202
แฟ็กซ์: 022671128

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: