อบต.เทพกระษัตรี จัดแข่งขันกีฬาเทพกระษัตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

ภูเก็ต - องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จัดแข่งขันกีฬาเทพกระษัตรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565, เวลา 08:36 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65 ที่สนามฟุตบอลธัญญปุระ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทพกระษัตรีสัมพันธ์ครั้งที่ 1 โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต อบต.เทพกระษัตรี เข้าร่วม

นายสิทธิชัย กล่าวว่า ทาง อบต.เทพกระษัตรีได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน สนใจการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างนิสัยการเล่นกีฬา ให้กับคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบรูณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน รู้จักความรักความสามัคคี เคารพกติกาเพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าว นอกจากมีการแข่งขันฟุตบอล 7 คนแล้ว ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีกด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่