หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอกะทู้

ภูเก็ต - เมื่อวานนี้ (17 พ.ย. 2566) เวลา 09.00 น. ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566, เวลา 15:00 น.

นายจีรวัฒน์ บุญรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โดยปีงบประมาณ 2567 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยมีการจัดบริการให้กับประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 396 คน โดยมีรายละเอียดคือ บริการแพทย์ตรวจรักษา 57 คน, คัดกรองมะเร็งเต้านมและให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 21 คน, บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 129 คน, บริการด้านกายภาพบำบัด 8 คน, บริการแพทย์แผนไทย 36 คน, บริการทันตกรรม 8 คน, บริการตัดผม 35 คน, มอบแว่นสายตา 100 คน และเยี่ยมบ้าน 2 ราย

นอกจากนี้ ผวจ. ภูเก็ต และคณะ ได้เดินทางไปยังซอยไสน้ำเย็น 1 เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาขาดจังหวัดภูเก็ต และชมรมแม่บ้านสาธารณสุขในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุด้วย

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 44 ของประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 48 ปี

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่