สมาคมประมงภูเก็ตคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ หวั่นก่อมลพิษกระทบชุมชน

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เวลา 16.45 น.นายสมยศ วงศ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต และสมาชิกรวมตัวกันประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือแก่ นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง คัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563, เวลา 12:28 น.

นายสมยศ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ติดประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 โดยจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ โดยบุคคลใดจะให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตทราบภายในวันที่ 10 ก.ค. 63 

จากประกาศดังกล่าวซึ่งนำไปติดประกาศไว้ที่ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีชาวประมงพบเห็นและไม่เห็นด้วยให้มาตั้งโรงงานฯ ในสถานที่แห่งนี้ จึงรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยเหตุผลคือ 

โครงการพัฒนาที่ดินขององค์การสะพานปลา อนุญาตให้บริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือเหล็กซ่อมเรือเหล็กขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในพื้นที่ อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือประมงและชุมชน  150เมตร  หากมีการตั้งโรงงานฯนี้ จะก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ ฝุ่นละอองจำนวนมาก  มลพิษทางน้ำ   กิดการปนเปื้อนมลพิษทางน้ำไหลลงคลองท่าจีนที่เป็นคลองหลักในการสัญจรของเรือประมง และมลพิษทางเสียงดังรำคาญมีผลต่อชุมชนทั้งหมด รวมทั้ง กระทบป่าชายเลนโดยรอบจะมีผลต่อการประกอบอาชีพชาวประมงเป็นอย่างมาก 

การจะอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือดังกล่าว องค์การสะพานปลา มีนโยบายผิดพลาด แทนที่จะส่งเสริมการประมงและตลาดสัตว์น้ำ  โดยเฉพาะ เน้นสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมง แต่กลับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ ของ บ.มาร์ซันจำกัด(มหาชน) เน้นเรือเหล็กเป็นหลัก กิจการนี้ต้องเข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะไม่ใช่มาอยู่รวมกับอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารเพื่อการบริโภค

"ที่ผ่านมาทางหน่วยงานรัฐทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้รอบนอก ไม่เข้ามาทำในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และมาติดประกาศในจุดที่ถ้าไม่สังเหตุไม่เห็น โชคดีที่ชาวประมงพบเห็นประกาศจึงนัดรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านกับรองผวจ.ภูเก็ต ซึ่ง อุตสาหกรรมหนักขนาดนี้ไม่ควรมาตั้งในเขตท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตกระทบกันทั้งหมด ในท่าเทียบเรือประมงและข้างเคียงมีคานเรือ 3 แห่งแล้ว จะมาสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ใช้พื้นที่ 66ไร่ จะกระทบทั้งหมดที่อยู่ในท่าเทียบเรือประมงและบริเวณโดยรอบ ทั้งที่ป่าชายเลน ที่อยู่อาศัยของลิงแสม เดือดร้อนกันหมด  ควรพัฒนาเป็นตลาดปลาเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนแบบ OTOP ภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวมาแวะซื้อ เพื่อยกระดับสินค้าประมง น่าจะดีกว่าสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่" นายสมยศ กล่าว

“สมาคมชาวประมงภูเก็ตในฐานะตัวแทนของชาวประมงที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และแพปลาเอกชนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง  และ ทางน้ำ จากกิจกรรมการต่อและซ่อมแซมเรือจึงขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมาร์ซันจำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโดยเด็ดขาด  และจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชาวประมง ผู้ประกอบการประมงได้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และไม่ถูกรบกวนหรือทำลาบจากกิจการที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการอนุญาต” นายสมยศ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้าน นายพิเชษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดถูเก็ต ก็ได้รับหนังสือและจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่