"ม33เรารักกัน" รับเงินงวดแรก 22 มี.ค. นี้

รายงานข่าว เปิดเผยว่า โครงการ“ม33เรารักกัน” ที่รัฐบาล แจกเงินเยียวยาให้ผู้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน ที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ผ่านการคัดกรอง 7.41 ล้านคน ยืนยันสิทธิผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว 6.78 ล้านคน

โพสต์ทูเดย์

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564, เวลา 09:49 น.

"ม33เรารักกัน" รับเงินงวดแรก 22 มี.ค. นี้

โดยผู้ยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 จะได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดแรก 1,000 บาท ในวันวันที่ 22 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์ จนครับ 4,000 บาท

อ่านโพสต์ทูเดย์ คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่