มินิมาราธอน ’วิ่งชมตะวัน Run ริมเขื่อน’ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ นักวิ่งกว่า 2 พันเข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน “วิ่งชมตะวัน Run ริมเขื่อน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566, เวลา 10:13 น.

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายเรวัต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข โดยทำการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (15 รุ่น ชาย/หญิง) และประเภทฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร (11 รุ่น ชาย/หญิง)

“การแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอนในปีที่ผ่านมา ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไว้จำนวน 1,000 คน และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยสมัครเต็มภายใน 2 ชั่วโมง ดังนั้น ในปีนี้ อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งสมัครเต็มภายในเวลา 2 วัน จึงถือได้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” นายเรวัต กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่