ภูเก็ตออกคำสั่งปิดพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ราไวย์ 14 วัน จำกัดการแพร่ระบาด

ภูเก็ต – ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เปิดเผย คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5444/2564 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

ข่าวภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564, เวลา 19:19 น.

1. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

2. กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่
1) จุดตรวจคัดกรอง ซอยมุขดี ตัดซอยแหลมกาใหญ่
2) จุดตรวจคัดกรอง บริเวณปากทางเข้าชุมชนไทยใหม่ สะพานท่าเทียบเรือราไวย์

3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

4. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1) เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเมืองภูเก็ต จัดบุคลากรเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK หรือ RT-PCR
2) เทศบาลตำบลราไวย์ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจุดตรวจคัดกรองและทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานที่สาธารณะ ถนน และจัดหา ดูแล ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่

ทางด้าน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านในชุมชนไทยใหม่ยังสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ ส่วนผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแล้ว และบางส่วนได้รับหารรักษาจนหายกลับมาดำรงชีวิตปกติได้แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องมีการปิดพื้นที่บางส่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงจำกัด

ทั้งนี้ นายก ทต.ราไวย์ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ต้องตื่นตระหนกตกใจ ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อให้กลับมาเป็นปกติเช่นเดิม

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต รายงานล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2564 ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดบวกแซนด์บ็อกซ์ 251 ราย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่