พ่อเมืองภูเก็ตประชุมสมาชิกเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน - เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566, เวลา 11:00 น.

หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสมาชิกเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 24 (24th Inter-Island Tourism Policy Forum : ITOP Forum) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2566 ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย ผวจ. ภูเก็ต ได้นำเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติให้ที่ประชุมได้รับทราบ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้นำสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (Governors Meeting) ในครั้งนี้ มีเป้าหมายคือ Green Tourism : Government in Action เพื่อนำข้อมูลข่าวสารและข้อแนะนำต่าง ๆ มาพัฒนาเกาะภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่