ป่าตองชวนร่วมป้องกันน้ำท่วม พบเห็นการอุดตันทางระบายน้ำ ขยะในคูคลอง โปรดแจ้งทันที

ภูเก็ต – เทศบาลเมืองป่าตอง ประชาสัมพันธ์หากพบเห็นการอุดตันของรางระบายน้ำ ทางระบายน้ำ บ่อดักทราย หรือพบเห็นขยะจำนวนมากในคู คลอง สามารถแจ้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565, เวลา 15:51 น.

ภาพ เทศบาลเมืองป่าตอง

ภาพ เทศบาลเมืองป่าตอง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ ฉีดล้างและทะลวงท่อระบายน้ำ บริเวณทางขึ้น 50 ปี ถนนพิศิษฐ์กรณีย์, เชื่อมทำฝาตะแกรงรอติดตั้ง บริเวณถนนบางลา และแก้ไขฝาตะแกรงบ่อดักทราย กรณีส่งเสียงดัง บริเวณหน้าร้านพริกไทยหอม ถนนนาใน

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการอุดตันของรางระบายน้ำ ทางระบายน้ำ บ่อดักทราย หรือพบเห็นขยะจำนวนมากในคู คลอง สามารถแจ้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง

หรือติดต่อ กองช่างสุขาภิบาล ทม.ป่าตอง โทร. 0 7634 5371 เพื่อให้ทางเทศบาลได้เข้าตรวจสอบ เพื่อบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติการ และสามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่