ปภ.ภูเก็ตสร้างจิตสำนึก “ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” เน้นให้ข้าราชการผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดี

ภูเก็ต – เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย. 65 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565, เวลา 10:59 น.

นายพรเทพ ปรีคำ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในวันที่ 21 ก.ย. ณ ห้องรัตนโกสินทร์และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งมีกิจกรรมคู่ขนานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ต่างจังหวัด

ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์และ ให้นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์

โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายอานุภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุจากจราจรทางถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และขาดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสีย ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ และจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดค่อนข้างถี่ขึ้นตามที่เห็นในสื่อต่าง ๆ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ทุกจังหวัด เร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

“สำหรับการรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันนี้ จะเป็นการจุดประกายให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการชะลอความเร็ว ในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายทั้งในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือที่มีการจราจรพลุกพล่านเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก “ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี” และการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ต่อไป” นายอานุภาพ กล่าว

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่