ทิศทางของกฎระเบียบในการซื้อขายทองคำออนไลน์: เพื่อความมั่นใจด้านความปลอดภัย

บทความโฆษณา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566, เวลา 16:59 น.

https://www.freepik.com/free-photo/credit-card-security-concept_19133756.htm#page=2&query=secure%20gold%20trading&position=9&from_view=search&track=ais&uuid=b41a190f-e055-416f-ab0c-c92f7f0478fc

https://www.freepik.com/free-photo/credit-card-security-concept_19133756.htm#page=2&query=secure%20gold%20trading&position=9&from_view=search&track=ais&uuid=b41a190f-e055-416f-ab0c-c92f7f0478fc

ก่อนที่นักลงทุนจะเริ่มทำการเทรดทองออนไลน์ นั้นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทองคำเป็นโลหะมีค่าที่จับต้องได้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการควบคุม และเนื่องจากโลหะมีค่าเป็นการลงทุนเชิงเก็งกำไรซึ่งอาจประสบกับความผันผวนของราคาในระยะสั้นและระยะยาว มูลค่าการลงทุนจึงอาจมีความผันผวนซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อีกทั้งทองคำยังไม่เหมือนกับพันธบัตรและหุ้น เพราะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 

ตัวอย่างทิศทางกฎระเบียบการซื้อขายทองคำออนไลน์ของประเทศอินเดีย

เนื่องด้วยการเติบโตของการซื้อขายทองคำในประเทศอินเดียซึ่งพบว่ามีบัญชีการซื้อขายทองคำออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนรายย่อยประมาณ 120ล้านบัญชีและมีนักลงทุนประมาณ 100 ล้านคนที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มซึ่งเปิดให้ซื้อขายทองคำออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำในแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นผลให้หน่วยงานกำกับดูแลมีการสั่งห้ามการซื้อขายทองผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ ด้วยเหตุผลจากการตีความว่าทองคำออนไลน์หรือทองคำดิจิตอลนั้นไม่ใช่การซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์จึงไม่สามารถซื้อขายทองคำดิจิทัลได้ อีกทั้งการซื้อขายทองคำออนไลน์ยังอยู่นอกขอบเขตของกฎระเบียบจึงอาจทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาได้ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโบรกเกอร์จะทำการยกเลิกการเสนอขายทองคำดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของตนเองแล้ว แต่ก็ยังมีโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการควบคุมยังคงขายทองคำดิจิทัลต่อไป เนื่องด้วยโบรกเกอร์หลายรายพบว่าทองคำดิจิทัลเป็นทางเลือกและเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีให้กับนักลงทุน เมื่อเป็นเช่นนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจึงมีการจำแนกการซื้อขายทองคำออนไลน์ให้เป็นหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติการกำกับดูแลและทำให้มันมีสถานะเดียวกับหุ้น พันธบัตร และการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า โดยหน่วยงานรวมถึงโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนอย่างถูกนั้นจะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายทองคำออนไลน์และเสนอขายให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งหน่วยงานทั้งหมดที่เสนอขายทองคำดิจิทัลจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการส่งรายงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นระยะ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ สภาพคล่อง ฯลฯ

และนี่ก็คือตัวอย่างทิศทางของกฎระเบียบในการซื้อขายทองคำออนไลน์ ซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทำให้การซื้อขายทองคำออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการลงทุนโดยการนำเสนอบนแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและรวมมันไว้ในกรอบการรับประกันการค้านั่น

เอง

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่