ตลาดคริสต์มาส ที่ ภูเก็ต โบ๊ทลากูน

วันที่ / เวลา: วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565, เวลา 18:00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565, เวลา 22:00 น.


ตลาดคริสต์มาส โบ๊ทลากูน กลับมาอีกครั้งในปี 2565 ขอเชิญเข้าร่วมงานไปบนทางเดินริมทะเล ณ Lagoon Quay ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076 239 680 หรืออีเมล์ customercare@phuketboatlagoon.com

ชื่อบุคคล: ภูเก็ต โบ๊ทลากูน
ที่อยู่: ภูเก็ต โบ๊ทลากูน
โทรศัพท์: 076 239 680

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: