ชี้วิกฤตตกงานรอบใหม่ จากโควิดรอบ 3

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย การกำหนดอัตราเงินสมทบ และ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม และ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ เปิดเผยว่า หลังวิกฤตการระบาดของโควิด-19 วิกฤติการเลิกจ้าง อัตราการว่างงานสูงจะยังดำรงอยู่อีกหลายปี

โพสต์ทูเดย์

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564, เวลา 11:00 น.

นักวิชาการ ระบุ โควิดรอบ 3 ทำคนตกงานว่างงานเพิ่ม เตือนรัฐบาลเร่งรับมือ ภาพ โพสต์ทูเดย์

นักวิชาการ ระบุ โควิดรอบ 3 ทำคนตกงานว่างงานเพิ่ม เตือนรัฐบาลเร่งรับมือ ภาพ โพสต์ทูเดย์

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยที่ดูเหมือนกระเตื้องขึ้นบ้างในไตรมาสแรกปีนี้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก 3กำลังทำให้เศรษฐกิจของประชาชนระดับฐานรากและผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบรุนแรง คาดว่าจะมีการเลิกจ้างระลอกใหม่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกิจการต่อเนื่อง และ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ lockdown บางส่วน

"สถานการณ์ตลาดแรงงานในกลุ่มลูกจ้างรายวัน ประกอบอาชีพอิสระ และ กลุ่มกิจการขนาดย่อมยังอยู่ในสภาพวิกฤติ" นายอนุสรณ์ กล่าว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ขอเสนอนโยบายแรงงานและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการ ต่อรัฐบาลภายใต้ผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอก 3
นโยบายข้อที่ 1 ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมให้กับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ Upskill และ Reskill อย่างขนานใหญ่ทั้งระบบทั่วประเทศ

นโยบายข้อที่ 2 ขอเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณและการนำเงินจากกองทุนประกันสังคมบางส่วนมาจัดสร้างโรงพยาบาลของผู้ประกันตนที่เป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขทางไกลได้อย่างน้อย 8 แห่งทั่วประเทศ

นโยบายข้อที่ 3 ขอให้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้ง ธนาคารแรงงานหรือธนาคารผู้ประกันตน ให้สามารถปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการออมเงินให้กับผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และควรจัดตั้งธนาคารแรงงานให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566

นโยบายข้อที่ 4 รัฐบาลควรปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร “สำนักงานประกันสังคม” โดยเปลี่ยนสำนักงานที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ เช่นเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์

อ่านโพสต์ทูเดย์ คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่