ชาวพุทธภูเก็ตร่วมใจทำบุญวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

ภูเก็ต - วันนี้ (5 ก.ค) เวลา 08.30 น. ที่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญเข้าวัด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563, เวลา 12:36 น.

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมามี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน เข้าวัด ฟังธรรมเทศนา และถวายเทียนพรรษา ทุกคนที่เข้าร่วมทำบุญได้พร้อมใจกันได้สวมใส่หน้ากากอนามัย และมีการจัดเตรียมมีเจลให้ล้างมือ ก่อนเข้าไปประกอบพิธีในอุโบสถตามมาตรการควบคุมโรค 

สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมมีพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทำให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งจะรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้กลายเป็นพระสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้แสดงผู้สามารถแสดงสิ่งที่จะรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่มาจากจะรู้เองโดยชอบแต่ไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้

ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า วันพระธรรม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาคือเป็นวันแรกที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาศาสนาพุทธเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์รัตน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่