งานบรรยายสรุปแก่สมาชิก AustCham ประเทศไทย

วันที่ / เวลา: วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567, เวลา 17:00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567, เวลา 18:00 น.


ก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของงาน Joint Chambers Phuket Sundowners ขอเชิญเข้าร่วมการสนทนาเชิงลึกกับเราที่งานบรรยายสรุปสำหรับสมาชิก AustCham ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ ด้านสุขภาพผิวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและสิริโรจน์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 - 18.00 น. ที่ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ฟรีสำหรับสมาชิกหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย พันธมิตรหอการค้า และสมาชิกศิษย์เก่าออสเตรเลีย อีเมล - office@austchamthailand.com

ชื่อบุคคล: หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย
ที่อยู่: อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
เว็บไซต์:

 

* (ไม่รองรับ Hotmail/Outlook)

ตรวจสอบความปลอดภัย: