ไทยยินดีต้อนรับนทท.ทั่วโลก ประเทศความเสี่ยงต่ำฉีดวัคซีนครบโดส เที่ยวได้ทั่วไทย
15 ตุลาคม 2564, 15:36