ภูเก็ตเตรียมรับเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าล้ำสมัยเป็นแห่งแรก ยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว
16 กันยายน 2563, 19:41