เปิดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต: หรอย ริม เล กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต
26 กุมภาพันธ์ 2564, 21:02