อบจ.ภูเก็ตรับจัดสรรโมเดอร์นา 5,060 โดส จากสภากาชาดไทย ฉีด 5 กลุ่ม ฟรี!
23 กรกฎาคม 2564, 14:05