อัยการภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาลจัดเสวนา ’ความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ LGBTQ+’
9 543,
ปภ. ภูเก็ต ประชุมเตรียมบูรณาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล
12 543,