ทางหลวงภูเก็ตจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงในพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
11 543,