ขายรถ

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562, เวลา 10:00 น.

ซื้อเมื่อ 30 ธันวาคม 2015 ในราคา 1,500,000 ขายเพียง 890,000 หรือราคาใกล้เคียง

ชื่อบุคคล: สำรวย
โทรศัพท์: 062 956 5777

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: