กาชาดภูเก็ตร่วมมอบถุงยังชีพโครงการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ

ภูเก็ต - เมื่อวานนี้ (20 พ.ย. 2566) เวลา 09:00 น.นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศบาลตำบลรัษฎา นางมุกดา หลินนุกูล หัวหน้าพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566, เวลา 14:00 น.

ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ "โครงการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" โดยมีนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต ให้การต้อนรับฯ จากนั้นได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย ณ วัดบ้านเกาะสิเหร่ รัษฎา ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้มอบถุงยังชีพจำนวน 17 ชุดให้กับราษฎรในพื้นที่

นอกจากนี้ หน่วยบริการในโครงการฯ ยังได้ให้บริการตัดผมฟรี ทำเล็บเจลฟรี บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฟรี และการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการปลูกผักสวนครัวของผู้นำและปลูกไม้ผลกินได้บริเวณถนนตัวอย่างในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็น “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริฯ อีกด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่