กรรมการสิทธิมนุษย์ชนติดตามการร้องเรียนภาคเอกชนสร้างโรงแรมกระทบวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

ภูเก็ต - นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ภาคเอกชนก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ภูเก็ต พังงา และพื้นที่อนุรักษ์แหล่งเต่าทะเลวางไข่ โดยมีนายสมัชชาอินทฤทธิ์ ผอ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกันพันวา ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566, เวลา 12:00 น.

นางปรีดา แจ้งว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานภาครัฐได้อนุญาตให้เอกชนสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณหาดไม้ขาวตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวเลได้จัดพิธีนอนหาดประจำปี อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่