กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าเอฟที ปี 65 ทำให้บิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย.65 เพิ่ม 4.63%

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ที่ 16.71 สตางค์ เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันรอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 มีค่าเอฟทีอยู่ที่ -15.32 สตางค์

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564, เวลา 11:34 น.

กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าเอฟที ปี 65 ทำให้บิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63

กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าเอฟที ปี 65 ทำให้บิลค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63

โดยจะเป็นการเรียกเก็บค่าเอฟทีใหม่อยู่ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชนในปีหน้า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.63 จากงวดปัจจุบันที่มีค่าไฟอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย

เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง, การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ, รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวขึ้นมากตามภาวะราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลก ขณะที่ในปีหน้า(65)ต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานใกล้ชิด เพื่อเร่งปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น กระทบประชาชนน้อยที่สุด

กกพ. จึงพิจารณาแนวทางลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีทยอยปรับเพิ่มค่าเอฟทีแบบขั้นบันได และทยอยปรับปรุงตามค่าจริงในรอบต่อๆ ไป พร้อมคาดหวังว่าปีหน้าสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน และราคาเชื้อเพลิงยังปรับตัวลดลงได้บ้าง

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่