UWC ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จของนักเรียนรุ่นแรกที่จบการศึกษา

นอกจากการที่นักเรียนทั้ง 19 คน จะได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน UWC ประเทศไทย ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปี 2015 แล้วนั้น ทุกคนยังสร้างความภูมิใจให้คณะอาจารย์และผู้ปกครองอย่างมากมาย ด้วยความสำเร็จทางการศึกษาที่เกินคาดหมาย คะแนนสอบ IB ที่เฉลี่ยสูงถึง 33.6 คะแนน นำหน้าคะแนนเฉลี่ยทั่วโลก 3.65 คะแนน

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560, เวลา 15:43 น.

ภาพ UWC

ภาพ UWC

โดยมี นี ทราน จากประเทศเวียตนาม สอบได้คะแนนสูงที่สุดในชั้นเรียน 41 คะแนนจากเต็ม 45 คะแนน และนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศณียบัตรการสำเร็จการศึกษาสองภาษาให้นักเรียนของโรงเรียน UWC ประเทศไทย อีก 3 คนด้วย

สิ่งที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือการที่นักเรียนทั้ง 19 คน ได้รับการตอบรับจากหมาวิทยาลัยชั้นนา ทั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา แถบตะวันออกกลาง และภูมิเอเซียทุกคน ทั้งยังได้ทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือจากทุกสถาบัน เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 2.4 ล้านบาทต่อคน ต่อปี ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร้กังวล

นักเรียนจำนวน 9 คนจาก จากกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดได้เลือกที่จะเลื่อนการก้าวเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยออกไปเป็นเวลา 1 ปี เพื่อใช้เวลาดังกล่าวทำกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศของตนและเสริมประสบการณ์ชีวิต ส่วนผู้ที่พร้อมศึกษาต่อในปีหน้าจะเป็นน้องใหม่ในสถาบันชั้นนำ เช่น Georgetown University, Middlebury College, McGill University, California Institute of the Arts, Michigan State University, Lake Forest College, Rochester Institute of Technology, Hong Kong University และ Savanah College of Art and Design เป็นต้น

ในพิธีจบการศึกษา นักเรียนทุกคนยังร่วมกันมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับโรงเรียนอีกด้วย นั่นก็คือการลงนามสัญญาบริจาคสมทบทุนการศึกษาของโรงเรียนในเครือ UWC อย่างพร้อมเพรียงกันทุกคน ในทุกๆ ปี ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน คุณจูเลียน ไวท์ลี่ กล่าวว่า “เป็นของขวัญชิ้นที่พิเศษสุด และทำให้เห็นว่านักเรียนทุกคนเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาอย่างแท้จริง”

ตัวแทนนักเรียน บุชรา เชค จากประเทศอินเดีย ได้แบ่งปันความรู้สึกของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นว่า “โรงเรียน UWC ประเทศไทย สอนให้ฉันรู้จักยอมรับและโอบกอดความแตกต่างของความหลากหลาย และแก้ไขความขัดแย้งเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพอันยั่งยืน ที่จะดารงอยู่ต่อไปกับฉันตราบนานเท่านาน ไม่ว่าฉันจะกาลังทาอะไรในวันข้างหน้า”

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก ไอชา คาห์นนา มาเป็นพิธีกรรับเชิญ ซึ่งเธอเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้คาปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ADDO AI และจบการศึกษาจาก Harvard University และ Columbia University เธอได้ให้คาแนะนาและคติเตือนใจต่อผู้เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตทั้งหลายว่า “เรากาลังอยู่ในยุคแห่งการให้ความร่วมมือ มิใช่ยุคแห่งการแข่งขัน” โรงเรียน UWC ประเทศไทย มุ่งเน้นสร้างสังคมภายในโรงเรียนที่มีความหลากหลายของชนชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าประเทศเนปาล ประเทศเบลารุส ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเยอรมนี ประเทศซิมบับเว และประเทศไทย เป็นต้น โรงเรียน UWC ประเทศไทย เป็นมากกว่าสถานศึกษา เป็นที่บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้ที่จะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่