BISP กับการเริ่มต้นด้านพลศึกษาในระดับปฐมวัย

การศึกษา - โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (BISP) ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการศึกษาพลศึกษาตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยโดยได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งเด็กนักเรียนของเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางกายภาพแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันยอดเยี่ยมที่สามารถเล่นได้อย่างเป็นอิสระ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนในการศึกษาช่วงปฐมวัย

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561, เวลา 11:00 น.

และนอกจากนี้ เรายังมีบทเรียนพลศึกษา 2 บทเรียน ที่นำสอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาของเรา Mrs. Maggie Walby และยังมีการเรียนว่ายน้ำที่สอนโดย ครูสอนว่ายน้ำอย่าง Mr. Luke Curtis พร้อมด้วยลูกทีมของเขาในแต่ละสัปดาห์

ในชั้นเรียนพลศึกษาและว่ายน้ำ นักเรียนจะมีโอกาสในการเสริมสร้างความมั่นใจผ่านการเคลื่อนไหวในหลากหลายวิธีการภายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป พวกเขาจะได้เรียนรู้ในการใช้กล้ามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหวและฝึกควบคุมร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการทำงานมากหรือขยับร่างกายเพียงเล็กน้อย พร้อมไปกับเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการควบคุมวัตถุและรับมือกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกเขายังจะได้เรียนรู้ในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมทางสังคมกับเพื่อน ๆ อีกด้วย

ประโยชน์จากการได้รับการสอนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยนี้ จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนและยังส่งผลที่ดีในอนาคต ซึ่งประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นนั้น มีดังนี้:

• ช่วยวางรากฐานในการเพิ่มทักษะที่หลากหลายแก่เด็ก และเพื่อทำให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ มีการพัฒนาอย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาในระดับต่อไปได้
• ตรวจสอบได้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางกายภาพที่จำเป็นเหมาะสมกับช่วงอายุแล้ว
• เสริมสร้างความมั่นใจด้านการเคลื่อนไหว
• เสริมสร้างความมั่นใจเมื่ออยู่ในน้ำ
• การวิเคราะห์ความต้องการตั้งแต่แรกเริ่มในด้านความคิดและการเคลื่อนไหวของเด็กแต่ละคน
• การแทรกเสริมความช่วยเหลือตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อการส่งเสริมตามความต้องการของเด็ก
• สร้างอนาคตให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และสร้างนิสัยการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ BISP เราเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาของลูก ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง นักเรียนมีโอกาสที่จะแบ่งปันการเรียนรู้อันหลากหลายจากทางโรงเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเรียนเด็กเล็กก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันกีฬาปฐมวัย (Early Years Sports Day) ซึ่งทาง BISP ได้เชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมชมและเชียร์ลูก ๆ หลาน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและเผชิญความท้าทายทางกายภาพต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และการพัฒนาทางกายภาพของพวกเขา ซึ่งภายในปีนี้ผู้ปกครองจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมคลาสเรียนว่ายน้ำ เพื่อจะได้มองเห็นถึงทักษะอันหลากหลายที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนตลอดปีแห่งการเรียนว่ายน้ำในชั้นเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายที่ดีต่อสุขภาพต่อบุตรหลานของท่านที่บ้าน สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์ https://www.childtime.com/parent-resource-center/parenting-articles/promoting-healthy-physical-development-in-your-child/

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่