AustCham Joint Chambers ภูเก็ต ซันดาวเนอร์ส

THB สมาชิก 650 บาท, ไม่ใช่สมาชิก 1,200 บาท

วันที่ / เวลา: วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567, เวลา 18:00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567, เวลา 21:00 น.


หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ร่วมมือกับศิษย์เก่าชาวออสเตรเลีย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย, สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย, หอการค้าไทย - แคนาดา, หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย, หอการค้าเยอรมัน-ไทย, หอการค้าเนเธอร์แลนด์ - ไทย, หอการค้าภูเก็ต, หอการค้าไทย-อิตาเลียน และหอการค้าไทย-สวีเดน, ภูเก็ตซันดาวเนอร์ส 18.00 - 21.00 น. ณ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วมกับเราในค่ำคืนอันแสนวิเศษของการสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ และพบปะกับผู้คนที่คุ้นเคยในชุมชนธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย พร้อมทั้งทำความรู้จักและเรียนรู้จากผู้สนับสนุนองค์กรของเรา ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เช่นเดียวกับพันธมิตรด้านการศึกษาของเรา Nurture Higher Education 650 บาทสำหรับสมาชิก AustCham สมาชิกของหอการค้าพันธมิตร และสมาชิกศิษย์เก่าออสเตรเลีย 1,200 บาทสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก อีเมล์ - office@austchamthailand.com

ชื่อบุคคล: หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย
ที่อยู่: อังสนา ลากูน่า
เว็บไซต์:

 

* (ไม่รองรับ Hotmail/Outlook)

ตรวจสอบความปลอดภัย: