ภูเก็ตเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

ภูเก็ตเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ในวันที่ 20 มกราคม 2560

เบญญาดา สูงใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560, เวลา 14:39 น.

โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 78 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 100 วัน (สตมวาร) ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) โดยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

ซึ่งในพิธีมีพระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมพระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม เจ้าคณะอำเภอถลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ครั้งนี้

ทางจังหวัดภูเก็ตยังได้จัดพิธีสวดมนต์เพื่อเป็นพระราชกุศลให้แก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย โดยจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยกำหนดการของพิธีทั้งหมดเริ่มต้นในเวลา 16.30 น เป็นต้นไป ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีในเวลาดังกล่าว โดยจะมีพระสงฆ์ 30 รูปเป็นผู้นำสวดในการถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนที่เข้าร่วม สำหรับข้าราชการที่จะเข้าร่วมงานจะต้องแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ และ ประชาชนทั่วไปแต่งกายในชุดสุภาพสากลไว้ทุกข์

นอกจากนี้ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการตักบาตรอาหารแห้งในช่วงเช้าประมาณ 08.00 น. และ ในเวลา 17.30 น. จะมีการจุดเทียนเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่