เกาะมะพร้าว เงียบสงบสะดวกสบายใกล้ภูเก็ต ทางเลือกหนีรถติด ความวุ่นวาย และคนแปลกหน้า
3 มีนาคม 2561, 12:00