ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน บ้านแผ่นดินเสมอ โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
9 มิถุนายน 2562, 09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยการดำเนินงานของทีมงานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนหมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในกิจกรรม “สร้างสรรค์ของที่ระลึกจากปาล์มน้ำมัน” สำหรับโครงการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บ้านแผ่นดินเสมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางยากลำบาก ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยได้ร่วมออกแบบรูปโฉม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งหวังสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน นายธนพัฒน์ แก้วเจือ รองประธานกลุ่มเมล็ดปาล์ม บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ กล่าวถึงการสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ว่า “จากปัญหาทางเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ทางกลุ่มจึงได้จัดทำของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์มที่เหลือทิ้งจากการสกัดเป็นน้ำมันแล้ว เพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้จุนเจือในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งในช่วงแรกผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่ทนทาน และขาดอัตลักษณ์ด้านการออกแบบ ส่งผลให้ของที่ระลึกของชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านแผ่นดินเสมอ ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จากปัญหาดังกล่าว ทีมนักวิจัยจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ลงมาในชุมชนเพื่อร่วมรับฟังปัญหา และช่วยวางแผนพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม จึงเกิดเป็นรูปแบบของการออกแบบเมล็ดปาล์มในรูปลักษณ์ของปูดำ และนกแต้วแล้วท้องดำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ จ.กระบี่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการเจาะและขัดไม้ ในขั้นตอนการขึ้นรูปสินค้า รวมถึงฝึกฝนชาวบ้านให้มีทักษะ และกระบวนการ ในการผลิตตั้งแต่ขึ้นรูปไม้ ลงสี เคลือบเงา อีกทั้งได้มีการออกแบบแพ็กเกจ จนออกมาเป็นสินค้าที่ระลึกสวยงามเป็นที่พอใจของชาวบ้าน ทั้งนี้การช่วยเหลือในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างงาน สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวในสภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับส่วนราชการในการวางจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ต้องขอขอบคุณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” จากรูปแบบการศึกษาที่ชุมชนต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ คงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้สนองพระราโชบาย โดยการส่งบุคลากรลงไปยังชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน - ม.ราชภัฏภูเก็ต
น้องหมากับหน้าที่อันใหญ่ยิ่ง ความแตกต่างระหว่าง สุนัขยาใจ, สุนัขบำบัด และสุนัขช่วยเหลือคนพิการ
26 พฤษภาคม 2562, 11:00
ตำแหน่งงานของน้องหมาได้มีอัตราการเติบโตและมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันพวกเราทุกคนต่างก็คุ้นเคยกับสุนัขตำรวจซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ในการค้นหาและช่วยเหลือ รวมถึงการทำหน้าที่สุนัขนำทาง ซึ่งมีคำเรียกขานถึงงานและหน้าที่ต่าง ๆ ของน้องหมาที่ทำให้คนคิดไปว่ามันคือสิ่งเดียวกัน และในขณะที่กฎหมายควบคุมสัตว์บริการหรือสัตว์ช่วยเหลือของที่นี่ ยังไม่ได้ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจมากเท่าไรนัก แต่อย่างน้อยเราก็ยังได้รู้ว่าผู้คนเขาหมายความถึงอะไร เมื่อเวลาที่เขาพูดกันถึงขอบเขตงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของน้องหมาแต่ละตัว
ค่ำคืนแห่งสีขาวและความสง่างาม พราวพร่างท่ามกลางดวงดารา Rotary’s Elegant White Gala
12 เมษายน 2562, 15:00
ปราบผุดไอเดียเด็ด “หมอนสับปะรดรักษ์โลก” จากหลอดใช้แล้ว
9 ธันวาคม 2561, 09:00
ชุมชน - “มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ริเริ่มโครงการใหม่ “หมอนสับปะรดรักษ์โลก” ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุข เป็นภารกิจส่งท้ายปี 2561 และต้อนรับปี 2562” เชิญชวนคนภูเก็ต และผู้สนใจ ร่วมลดขยะพลาสติกจากหลอด โดยบริจาคหลอดดูดน้ำ ที่ทำความสะอาดแล้ว เพื่อให้อาสาสมัครมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ได้นำไปทำหมอนหลอด และนำหมอนที่เสร็จแล้ว ไปบริจาคให้โรงพยาบาล หรือ โรงเรียน ที่ขาดแคลน โดยปลอกหมอน จะมีสัญลักษณ์ รูปสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ ดีและเด่นของภูเก็ต ที่หวานกรอบหอมอร่อย เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต และเป็นที่ยอมรับในความอร่อยที่แตกต่างจากสับปะรดพันธุ์อื่น มานานเกือบ 100 ปี
เริ่มแล้ว! นิทรรศการภาพถ่าย แช๊ะ เปลี่ยน ชีวิต - เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้สุนัขจรน่ารักน่าเลี้ยง
27 กันยายน 2561, 09:00