โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดงาน ’วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022’

ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 65 ที่ลานกิจกรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ’วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022’

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565, เวลา 13:00 น.

โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ในนามคณะกรรมการการจัดงานและนักวิ่งทุกคนเข้าร่วม

นางสาวสมใจ กล่าวว่าการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพให้มากขึ้น และต่อเนื่องและเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วม หลังวิกฤตโควิด -19 ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ จ.ภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพในงาน Expo 2028 และเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ ร.ร สตรีภูเก็ต และต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ภูเก็ด (กิจกรรม 3 อำเภอ 3 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย1. อำเภอเมือง โรงเรียนแหลมพันวา 2. อำเภอถลาง โรงเรียนท่าฉัตรไชย 3. อำเภอกะทู้ โรงเรียนบ้านบางทอง)

"ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022 ในวันนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด" นางสาวสมใจ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่