แพทย์ภูเก็ตขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล หลังพบผู้ติดเชื้อสถานบันเทิงเพิ่ม

ภูเก็ต – รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล และการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม หลังจากการลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง และพบว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยพบจากแหล่งสถานบันเทิง

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564, เวลา 12:14 น.

แพทย์ภูเก็ตขอความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล หลังพบตัวเลขติดเชื้อสถานบันเทิงเพิ่ม แฟ้มภาพ The Phuket News

แพทย์ภูเก็ตขอความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล หลังพบตัวเลขติดเชื้อสถานบันเทิงเพิ่ม แฟ้มภาพ The Phuket News

แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น จากการลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง โดยพบจากแหล่งสถานบันเทิง พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล และการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม
พญ.วิทิตา เปิดเผยว่า การติดเชื้อในสถานบันเทิงเป็นการติดเชื้อตามปกติเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากสถานบันเทิงอาจจะเป็นพื้นที่เสียง เพราะมีการสังสรรค์ ในส่วนของมาตรการของสถานบันเทิงก็คือโควิดฟรีเซ็ตติ้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องจัดโต๊ะให้มีอากาศถ่ายเทที่สะดวก ซึ่งทางสาธารณสุขเองได้เน้นย้ำอยู่ตลอด ในส่วนของพนักงานก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100% และมีการสุ่มตรวจเอทีเคเป็นระยะทุก 7 วัน

นอกจากนี้ รอง ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ยังได้เน้นย้ำไปถึงผู้รับบริการ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและฉีดวัคซีนให้ครบโดส ในขณะเดียวกันชาวภูเก็ตกก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการควบคุมโรคของสาธารณสุขนั้น ทางเจ้าหน้าที่เรามีการลงไปในพื้นที่เชิงรุกอยู่แล้ว ในส่วนของกลุ่มที่เป็นมีความเสี่ยงสูงก็จะเข้าไปอยู่ในสถานกักกันตามมาตรการ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนช่วยกันก็คือมาตรการส่วนบุคคลเพื่อที่จะช่วยทำให้แนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ระลอกเมษายน) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 24 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ เวลา 20.00 น.

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย ผู้ติดเชื้อรับกลับมา 0 ราย ผู้ติดเชื้อลูกเรือต่างประเทศ 0 ราย ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 0 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 2 ราย ผู้ติดเชื้อT&G 1 ราย ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 1 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 60 ราย ผู้ติดเชื้อส่งต่อต่างจังหวัด 0 ราย เสียชีวิต 0 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด 17,073 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 16,758 ราย ติดเชื้อโครงการฯกลับ 42 ราย ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 13 ราย ผู้ติดเชื้อลูกเรือต่างประเทศ 19 ราย ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 16 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 250 ราย ผู้ติดเชื้อT&G 17 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย จำหน่ายทั้งหมด 16,229 ราย ครบ 14 วัน 16,089 ราย Lab Error 2 ราย ส่งต่อต่างจังหวัด 3 ราย เสียชีวิต(สะสม) 135 ราย คงพยาบาล 844 ราย

ที่มา: สวท.ภูเก็ต / ปชส.ภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่