แจ้งยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564

ไตรกีฬา – ลากูน่า ภูเก็ต แจ้งยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่อาจสิ้นสุดหรือคลี่คลายลงก่อนวันจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2564

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564, เวลา 12:38 น.

แจ้งยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564 ภาพ ลากูน่าภูเก็ต

แจ้งยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564 ภาพ ลากูน่าภูเก็ต

อีกทั้งการจัดกิจกรรมรวมตัวฝูงชนอยู่ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของภาครัฐ คณะผู้จัดฯ จึงจำต้องประกาศยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ตไตร กีฬา ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ผู้จัดฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงความคาดหวังตั้งตารอเข้าร่วมงาน แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจต่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัดฯ ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ร่วมจัดการแข่งขันเห็นพ้องต้องกันในการยกเลิกรายการประจำปี 2564 และหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2565 ต่อไป โดยกำหนดการแข่งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

“สำหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งขันไว้จะได้รับการโอนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ไปยังการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2565 ท่านสามารถโอนสิทธิแข่งขันของท่านให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ Go To Race ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564”

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิงดรับแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 30 กันยายน 2564 และถือว่าท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยอัตโนมัติ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณติดต่อ Go To Race ที่อีเมล info@gotorace.com หรือ โทร 02-236-2931-2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน อาจล่าช้าในการตอบข้อซักถาม ผู้จัดฯ ขออภัย มา ณ โอากาสนี้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่