เปิดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต: หรอย ริม เล กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต(หรอยริมเล) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฯจำนวนมาก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน)

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 21:02 น.

นายเฉลิมพร กล่าวว่า การจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล” เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถฟื้นตัวได้ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารและผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล ครั้งที่ 1 ขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน)

ภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารทะเลสดและปรุงสุก สินค้าเกษตร และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งมีร้านค้าร่วมจำหน่ายในงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 170 ร้าน พร้อมพบกับการแสดงชุดพิธีเปิด การแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต การแสดงวงดนตรีของนักเรียน และวงดนตรีลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์

ทางด้านนายเรวัต กล่าวเสริมว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล ครั้งที่ 1 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง เร่งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้ เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งนี้

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่