เดินทางเข้าภูเก็ตโหลดหมอชนะ ลงทะเบียน Go Phuget ยังไม่มีการกักตัว

ภูเก็ต – วันนี้ (17 เม.ย. 2564) ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อหารือมาตรการยกระดับการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ณ ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นำ www.gophuget.com กลับมาใช้สำหรับให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ต ยืนยันยังไม่มีการกักตัว

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564, เวลา 21:33 น.

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 2. การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 3. การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ 4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ 5. การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง 6. การจัดกิจกรรมทางสังคม 7. การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 8. มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ 9. การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ

สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดในวันนี้ จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อสะสม 192 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 ราย คงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 191 ราย ทางจังหวัดจึงมีมาตรการเข้ม ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อย ๆและโหลด App หมอชนะ DMHTT ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภายหลังการประชุม ว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดมีเพิ่มเติม ในส่วนของกิจกรรมดำน้ำ เนื่องจากข้อมูลจากสาธารณสุขพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อรวม 192 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางน้ำกว่า 10 คน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ขณะนี้ยังไม่มีการกักตัว

“จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอก ด้านเศรษฐกิจอย่างมาก พี่น้องประชาชนว่างงาน ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงหามาตรการที่จะไม่ปิดเมือง และไม่กักตัว แต่จะมีมาตรการในการควบคุมที่ไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมในวันนี้จึงมีมติที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ทางจังหวัดเคยปฏิบัติมา ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 1 และระลอกที่ 2 นำมาปรับใช้”

กำหนดให้ผู้ที่มาจากจังหวัดสีแดง 17 จังหวัด เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องมีแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Go Phuget และเมื่อเข้ามาในพื้นที่ใดจะต้องรายงานให้ EOC ประจำตำบล หรือท้องถิ่น ทราบ โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล ในกรณีที่พักอาศัยในบ้านญาติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้นำเชื้อเข้าในพื้นที่ สำหรับกรณีที่พักในโรงแรมและสถานที่พัก จะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรม ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและลงทะเบียนผ่า Go Phuget และทำบันทึก ว่าในแต่ละวันมีการเดินทางออกไปที่ใดบ้าง จากนั้นส่งรายงานให้กับ EOC ประจำตำบล หรือท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการติดตามในกรณีที่มีการติดเชื้อโควิค-19

“มาตรการเหล่าจะทำให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถควบคุมโรค จำกัดวง และติดตามผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยง สูงและเสี่ยงต่ำ มาดำเนินการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว”

“ในส่วนของการปิดสถานบริการได้มีคำสั่งปิดไปแล้วระหว่างวันที่ 9- 18 เมษายนที่ผ่านมา และจากคำสั่งจาก ศบค.ในรอบนี้ ได้ยืดระยะเวลาในการปิดสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564” ว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าว

ล่าสุดจังหวัดได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่