เชิญเที่ยว ชวนชิม กับงาน Phuket : City of Gastronomy

อาหาร - พ่อเมืองเชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ร่วมงานและชิมอาหารที่อร่อย สะอาด และปลอดภัย ชมการแสดงความบันเทิง และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่จะจัดขึ้นถึง 3 ครั้ง มีการออกร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาตรฐานรับรอง กว่า 30 ร้านค้า

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 11:53 น.

ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้ถึงความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การแนะนำสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงอาหารให้ได้มาตรฐาน การแสดงจากศิลปิน และการแสดงต่าง ๆ

โดยงานครั้งที่ 1 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. ภายในงาน “ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19” ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ อำเภอเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 2 วันที่ 2 - 4 มี.ค. ภายในศูนย์การค้าจังซีลอน และครั้งที่ 3 จัดในวันที่ 24 – 26 มี.ค. ที่ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในงานแถลงข่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ชูจุดขายของความเป็น Phuket : City of Gastronomy หรือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ซึ่งได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็น 1 ใน 18 เมืองของโลก ที่ได้รับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร และมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและกำหนดเงื่อนเวลา ที่ได้ประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารแล้ว จะต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ภูเก็ตได้นำอาหารมาเป็นจุดขายนอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว กลับมาเที่ยวภูเก็ตอีก โดยสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง คือ วัตถุดิบ วิธีการปรุง และรูปลักษณ์ของอาหาร รวมถึงร้านอาหารจะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพหลัก มีเป้าหมายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เพื่อพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าอาหารภูเก็ตมีชื่อเสียงด้านความเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทั้งยังสร้างความมั่นใจว่าอาหารเหล่านี้ได้ผ่านมาตรฐาน อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย

ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่