เจ้าท่าภูเก็ตออกตรวจความพร้อมเรือเจ็ตสกีหาดป่าตอง เตรียมรับนักท่องเที่ยว

ภูเก็ต - วันนี้ (26 ก.พ. 64) นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปรามเรือเจ็ตสกีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบริเวณหาดป่าตอง

เอกภพ ทองทับ

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 17:31 น.

ภาพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ภาพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เพื่อดำเนินการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจเจ็ตสกี เพื่อเช่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เรียบร้อย ให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุด

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมของเรือเจ็ตสกีที่มาให้บริการ ตรวจเอกสารใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่ขาดอายุ มีการทำประกันภัยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรมเจ็ตสกีอย่างเคร่งครัด เช่น มีการกำหนดราคาที่ชัดเจน มีการอธิบาย ชี้แจงข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้เรือก่อนนำเรือออกให้บริการ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพก่อนออกเรือ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเจ็ตสกี ถือปฏิบัติ ในมาตรการคัดกรอง โควิด-19 ในแนวทางนิวนอร์มอลให้เป็นไปตามประกาศฯ สาธารณสุขหรือของจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องด้วย

นายณชพงศ กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะลงตรวจสอบทุกพื้นที่สุ่มตรวจทุกหาดของภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตมีเรือเจ็ตสกีอยู่ หากเจอการกระทำผิดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด จึงฝากเตือนผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีที่ยังไม่ถูกต้อง ให้มาดำเนินการเรื่องต่ออายุใบอนุญาต ตรวจสภาพเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดทำพรบ.ประกันภัยให้เรียบร้อยด้วย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่