วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563

11:00 - 13:00 น.

2020 Thai Expat Club AFL Andaman Cup
2020 Thai Expat Club AFL Andaman Cup

Alan Cooke Ground, ถลาง

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:00 น.

ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย
ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:30 น.

ALADDIN  A Christmas Panto
ALADDIN A Christmas Panto

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:00 น.

ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย
ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:30 น.

ALADDIN  A Christmas Panto
ALADDIN A Christmas Panto

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:00 น.

ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย
ALADDIN A Christmas Panto ความสนุกสำหรับทุกวัย

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563

18:00 - 21:30 น.

ALADDIN  A Christmas Panto
ALADDIN A Christmas Panto