วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2563

07:00 - 16:30 น.

ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020
ภูเก็ต คริกเก็ต วีค 2020

Alan Cooke Ground

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563

10:30 - 20:00 น.

ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็นจ์ ครั้งที่ 5 ปี 2020
ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็นจ์ ครั้งที่ 5 ปี 2020

ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต