อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหางานก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมทำน้ำท่วมป่าตอง

ภูเก็ต - อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565, เวลา 09:38 น.

เบื้องต้นสั่งการผู้รับเหมาตัดแผ่นเหล็กชีทไพล์เพิ่มเติม เพื่อเปิดทางให้มีช่องในการระบายน้ำ เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำจะไหลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเร่งรัดบริษัทผู้รับเหมาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 11.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง, นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ, นายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศิวัชฐ์  ระวังกุล นายอำเภอกะทู้, นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูล ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับโครงการนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ประมาณ 222 ล้านบาท

จากการก่อสร้างที่ล่าช้าก่อให้เกิดปัญหา โดยพบว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนัก ทั้งจากกรณีที่มีแผ่นเหล็กsheet pile ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างปิดกั้นทางเดินของน้ำ รวมไปถึงเศษหินก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงที่มีภาวะฝนตกหนัก

สำหรับแนวทางการแก้ไข นายพงศ์รัตน์ ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินการโครงการภายใต้ระยะเวลาที่ต้องเร่งด่วนส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก วางเป้าหมายโครงการดังกล่าวจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ในทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองคอยตรวจสอบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และหากพบว่างานใดที่บริษัท ผู้รับเหมา ไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องส่งต่อให้บริษัทอื่นที่สามารถทำได้เข้ามาดำเนินการต่อทันที เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้า

ในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วน ได้สั่งการให้ตัดแผ่นเหล็กชีทไพล์เพิ่มเติม เพื่อเปิดทางให้มีช่องในการระบายน้ำ เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก น้ำจะไหลได้อย่างรวดเร็ว 

ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม นายพงศ์รัตน์และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้าง และดูจุดที่เกิดปัญหาการระบายน้ำ พร้อมได้พบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยยืนยันจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่