สัตวแพทย์จุฬาร่วมมูลนิธิซอยด๊อกศึกษาการคุมกำเนิดสุนัขแนวใหม่

นักศึกษาปริญญาเอก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการทำหมันสุนัขจรจัดของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ศึกษาโปรตีนในท่อนำไข่สุนัขตัวเมียที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิและตั้งท้อง เผยเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาวิธีคุมกำเนิดสุนัขที่ประหยัดเวลาและราคาถูกลงโดยไม่ต้องผ่าตัดทำหมันในอนาคต

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564, เวลา 16:17 น.

นางสาวลริณธรณ์ อุดมธนัยสิทธิ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ ดำเนินงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาโปรตีนในระบบสืบพันธุ์สุนัขที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาของโอโอไซต์” ให้ข้อมูลว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดวิธีคุมกำเนิดสุนัขตัวเมียโดยเฉพาะสุนัขจรจัดที่ไร้คนเหลียวแล เนื่องจากการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดจะกระตุ้นให้สุนัขเป็นมดลูกอักเสบซึ่งอันตรายและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการผ่าตัดทำหมันที่มีหลายขั้นตอนและยังมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง การศึกษานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนายาหรือฮอร์โมนสำหรับคุมกำเนิดสุนัขตัวเมียที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยในอนาคต

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยเพียงสามชิ้นจากฐานข้อมูลงานวิจัยทั่วโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนในระบบสืบพันธุ์ของสุนัขเพศเมีย นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าการพัฒนาของเซลล์ไข่ (โอโอไซต์) หลังตกไข่ของสุนัขเพศเมียเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผสมพันธุ์ว่าสุนัขจะเกิดการปฏิสนธิหรือไม่ จึงพยายามหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ไข่เจริญเติบโตซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษา

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะดำเนินการทำหมันสุนัขตัวเมีย เก็บรังไข่ มดลูก เซลล์เยื่อบุช่องคลอดและตัวอย่างเลือดจากสุนัขจำนวน 60 ตัว เพื่อส่งต่อให้ทีมวิจัยนำไปค้นหาโปรตีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโอโอไซต์ในท่อนำไข่ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลหนึ่งปีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ หากทราบว่าโปรตีนใดที่ทำให้เซลล์ไข่เจริญเติบโต ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนายาที่ไม่ใช่ยาคุมแต่ทำให้ไม่ตั้งท้องหรือฮอร์โมนเพื่อยับยั้งการปฎิสนธิได้ เป็นการควบคุมประชากรแบบใหม่โดยไม่ต้องผ่าตัดทำหมัน เมื่อหยุดการทำงานของโปรตีนดังกล่าว กระบวนการที่ไข่จะเจริญเติบโตก็จะไม่เกิดและสุนัขตัวเมียก็จะไม่ท้อง ซึ่งทีมวิจัยร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเนื่องจากมีโครงการทำหมันที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและควบคุมประชากรสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบทีเชื่อถือได้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นและกลุ่มคนรักสัตว์ต่าง ๆ ในขณะนี้มียอดการทำหมันสุนัขและแมวกว่า 600,000 ตัวนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2546

ดร.อาล่า อิซซีดอร์เช็ค สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยให้ข้อมูลว่าปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงยังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย จากการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัด มูลนิธิฯ พบว่าเจ้าของสุนัขส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขแบบปล่อยให้อยู่ตามบริเวณบ้านโดยอิสระ หากไม่ได้ทำหมัน สุนัขเหล่านั้นจะสามารถแพร่พันธุ์และให้กำเนิดลูกสุนัขได้อย่างรวดเร็ว บางส่วนกลายเป็นสุนัขจรจัดเนื่องจากเจ้าของไม่สามารถรับภาระได้ ทำให้เป็นวงจรของสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหารวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคระบาดที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเช่น โรคพิษสุนัขบ้า มูลนิธิฯ มองว่าหากมีวิธีการทำหมันสุนัขที่ราคาถูกและปลอดภัย เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมีแนวโน้มทำหมันสุนัขเพิ่มมากขึ้น

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่