ศาลปกครองพิพากษายิ่งลักษณ์ไม่ต้องชดใช้คดีจำนำข้าว

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสัญญา! ’ศาลปกครอง’พิพากษา’ยิ่งลักษณ์’ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย’คดีจำนำข้าว’ 3.5หมื่นล้านบาท

โพสต์ทูเดย์

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564, เวลา 15:09 น.

ภาพ โพสต์ทูเดย์

ภาพ โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 64 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

ศาลเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกลับมิได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริต อีกทั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานนายกรัฐมนตรี รับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำเอ็มโอยูเพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ แต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงและขั้นตอน การตรวจสอบ ของคณะกรรมการ สอบสวนความรับผิดทางละเมิด ก็ไม่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านโพสต์ทูเดย์ คลิก

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่