รายงานสถานการณ์โควิด-19 ภูเก็ต ผู้ป่วยรายใหม่ 0 เตรียมเปิดรับนทท. 5 ประเทศ

ภูเก็ต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563, เวลา 12:18 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 5 ก.ค. 63

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต 5 ก.ค. 63

ภายหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค.) โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม เป็นต้นมา จังหวัดภูเก็ตมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 14,050 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังสะสม 7,725 ราย พบเชื้อ 189 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย กลุ่มผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด 556 ราย ไม่พบเชื้อ 556 ราย ตรวจหาเชื้อ จากการคัดกรอง เชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,734 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นมา มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และได้รับการดูแลกักกันตัวเป็นเวลา 14 วันจำนวน 98 ราย จำหน่าย 84 ราย คงเหลือ 14 ราย (มอริเชียส 9 ราย พม่า 5 ราย) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สำหรับการประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 (1 ก.ค.) โรงเรียนทุกสังกัดเปิดเทอม กลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดบริการได้ปกติภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 4 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง

ส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ให้ยืน-นั่งเว้นระยะ 1 เมตร ระยะโต๊ะห่างกันมากกว่า 2 เมตร มีระบบหมุนเวียนอากาศดี และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

สถานอาบอบนวดสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ โดยทุกกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิด ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ อย่างเคร่งครัด และจะมีเจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

มีการอนุญาตให้บุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทย เช่น กลุ่ม นักธุรกิจ และคู่สมรสของผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีการวางแผนเตรียมเปิดการท่องเที่ยวอนุญาตให้ 5 ประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลาย เน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และรัฐบาลประกาศยังคงใช้ พรก.ฉุกเฉินต่อไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2563

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่