รัฐเชิญชวนผู้ไม่มีฟันหรือสูญเสียฟันเกือบทั้งปากทุกสิทธิการรักษา ใส่ฟันเทียมรากฟันเทียมฟรี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ “โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565, เวลา 13:46 น.

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากให้ได้รับฟันเทียมทำให้สามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการดังกล่าวครอบคลุมคนไทยทุกอายุและทุกสิทธิการรักษา ทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ มีเป้าหมายบริการปี 66 - 67 จำนวน 72,000 ราย
- ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับการใส่ฟันเทียมที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการประจำตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน แต่ขอให้เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรักษาต่อเนื่อง โดยรับบริการได้ทั้งที่โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 800 แห่ง
- ผู้ประกันตน รับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชนในระบบประกันสังคม โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมตามจริงไม่เกินวงเงิน 4,400 บาท
- ผู้มีสิทธิข้าราชการเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การทำรากฟันเทียม ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะกระดูกขากรรไกร ความพรุน ความหนา บาง รวมถึงภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบผู้ป่วยได้ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330, ช่องทางออนไลน์ ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso, เฟซบุ๊ก: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่