รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครชิงทุนเรียนต่อ

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่ สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่ มีการแข่งขัน ระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศ ออสเตรเลีย

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560, เวลา 12:13 น.

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสาย

สัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้โดยเป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร ทุนแบ่งออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่

• ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
• ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training
Scholarship)
• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2550
นอกจากนี้ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour ผู้สมัครชาวไทยที่มีคำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ โปรดส่งคำถามมายัง aei.bkk@dfat.gov.au

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่